Når det snakkes om aminosyre-kombinasjoner er uttrykket “høy biologisk verdi” ofte benyttet, hva betyr dette begrepet?

Biologisk verdi (BV) er den mest vanlige fremgangsmåten for merking av proteiner, og for å bestemme kvaliteten på proteinet.

I motsetning til mange andre målinger, måles biologisk verdi direkte på person. Et protein inntas på tom mage. Deretter tas målinger for å bestemme nitrogenbalansen (hvor mye nitrogen forblir i kroppen i forhold til mengden som utskilles).

Biologisk verdi er en indeks, og resultatene er angitt i forhold til BV av eggprotein, som er 100. For eksempel, hvis det er nødvendig å tilføre dobbelt så mye av et gitt protein for å oppnå en jevn nitrogenbalanse kontra mengden av eggeprotein, har det bestemte proteinet en BV på bare 50.

Forklaring på biologisk verdiEn vanlig misforståelse av biologisk verdi er tallet “100” for eggprotein – det betyr ikke at 100% av aminosyrene som finnes i eggeprotein utnyttes. Det er rett og slett en vilkårlig verdi for å sammenligne eggprotein med andre proteiner. Det finnes flere andre proteiner, og spesielt kombinasjoner av proteiner som har en høyere biologisk verdi.

Sett i relasjon med eggprotein viser biologiske verdier hvor effektivt et matprotein gjennom stoffskiftet kan endres til et protein kroppen bruker.

Et annet viktig aspekt er når et gitt matprotein mangler én av de ni essensielle aminosyrene, da er biologisk verdi alltid null. For eksempel inneholder ikke gelatin tryptofan. Kroppen kan derfor ikke konvertere gelatin til i et protein uten å ha andre kilder av tryptofan tilgjengelig.

Maksimale biologiske verdier i proteinkombinasjoner

En av de essensielle aminosyrene i et gitt protein er alltid er den begrensende faktor. Nøye kombinasjoner av kilder til både dyre- og planteprotein kan oppnå en biologisk verdi på opp til 136:

0
36% egg,

64% poteter

0
70% myse,

30% poteter

0
75% melk,

25% hvetemel

0
60% egg,

40% soya

Vennligst vurder følgende når kombinasjonene skal tolkes: prosentene reflekterer de isolerte proteinene som kreves. Følgelig vil man ikke oppnå en god BV av 36 gram egg og 64 gram poteter. Snarere er det en kombinasjon av 36 gram protein avledet fra egg, og 64 gram protein avledet fra poteter. Men for å få 10 gram protein fra poteter, du trenger omtrent en halv kilo poteter.

Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr