To studier har vist at en kombinasjonsbehandling med L-arginin og furubarkekstrakt, er betydelig mer vellykket til å forbedre erektil dysfunksjon, enn tilskudd med kun L-arginin.

Kun L-arginin: mangelfulle resultater

L-arginin er kroppens eneste tilgjengelige råmateriale for fremstilling av molekylet nitrogenoksid (NO). NO er involvert i vaskulær toning; spesifikt signaliserer det endotelet, vevet på innsiden av blodårene, til å utvide seg. Den spiller også en viktig rolle i sammentrekning og avslapning av musklene.

Håpet var, at L-arginin ville være et naturlig, enkelt og godt tolerert middel for å øke potensen. Disse forventningene ble ikke innfridd. Studier utført i dette forskningsområdet viste kun moderate effekter, spesielt når daglig dosering besto av 3000 mg eller mindre.

En dose på 5000 mg L-arginin per dag ga de beste resultatene.1

Arginin og furubarkekstrakt

Den første undersøkelsen i 2003

Kosttilskudd med kombinasjonen av L-arginin og furubarkekstrakt derimot viste seg å være svært overbevisende. Denne kombinasjonsbehandlingen ble undersøkt så tidlig som i 2003 av Stanislavov og hans kolleger.2 I studien fikk menn med mild til moderat erektil dysfunksjon følgende behandling: i begynnelsen kun 1700 mg L-arginin, etter fire uker: L-arginin med 40 mg furubarkekstrakt, og etter ytterligere fire uker: L-arginin med 80 mg furubarkekstrakt.

Resultatet: kun inntak av L-arginin (1700 mg daglig) viste ingen målbar forbedring. Men når furubarkekstrakt ble tilført tilskuddet med L-arginin, rapporterte de fleste av mennene om betydelig færre seksuelle potensproblemer.

Studier fra 2008 bekrefter resultatene

Den første studien fikk godkjenning, men også kritikk fra det vitenskapelige miljøet på grunn av måten den ble strukturert på. Studien mislyktes i å sammenligne resultatene av mennene som fikk kombinasjonsterapi, med resultatene av en kontrollgruppe som ville ha fått en placebo.

I 2008 tok derfor den samme forskningsgruppen og undersøkte på nytt effekten av kombinasjonsbehandling, med L-arginin og furubarkekstrakt på erektil dysfunksjon.3 Studien ble utformet i henhold til de høyest mulige kliniske standarder. Dobbelt-blind, placebo-kontrollert og randomiserte studier regnes som “gullstandarden” i kliniske studier, og resultatene ansees som gyldige og pålitelige.

Resultatet av denne studien: mer enn 90% av mennene som fikk kombinasjonstilskudd rapporterte om bedring i sexlivet deres. Nesten ingen av deltagerne som fikk placebo rapporterte forbedring.

I en etterfølgende lignende studie ble effekten av 2800 mg L-arginin i kombinasjon med 80 mg furubarkekstrakt per dag, målt på en gruppe med 124 pasienter over en periode på seks måneder.4 Resultatene fra forrige undersøkelse ble bekreftet: kombinasjonen av arginin og furubarkekstrakt kan forbedre erektil dysfunksjon.

% Positiv effekt bekreftet

90%

Bibliografi:

  1. Chen og kolleger.;”Effect of oral administration of high-dose nitric oxide donor L-arginine in men with organic erectile dysfunction: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled study.”; BJU Int. 1999 Feb;83(3):269-73.; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10233492
  2. Stanislavov R1, Nikolova V. “Treatment of erectile dysfunction with pycnogenol and L-arginine.” J Sex Marital Ther. 2003 May-Jun;29(3):207-13.
  3. Stanislavov R1, Nikolova V, Rohdewald P.; “Improvement of erectile function with Prelox: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial.”; Int J Impot Res. 2008 Mar-Apr;20(2):173-80. Epub 2007 Aug 16.
  4. Ledda A1, Belcaro G, Cesarone MR, Dugall M, Schönlau F.; “Investigation of a complex plant extract for mild to moderate erectile dysfunction in a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-arm study.”;BJU Int. 2010 Oct;106(7):1030-3. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09213.x. Epub 2010 Feb 22., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20184576
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr