Vitamin D er et vitamin med noen unike egenskaper. Hovedsaklig er det et hormon som for det meste dannes gjennom huden. Mengden av vitamin D som finnes i mat er ubetydelig og utilstrekkelig. Alt som kreves for å produsere vitamin D i huden er sollys/UV-lys. I virkeligheten derimot, så blir den tradisjonelle kontorarbeideren neppe utsatt for noe særlig sol. Resultatet er at mer enn 80 % av befolkningen i Sentral-Europa og mer enn 60 % av de som bor i Sør-Europa har påvist vitamin D-mangel.1

De vanligste symptomene på vitamin D-mangel er: et svakt immunforsvar, humørsvingninger, begrenset ytelsesevne og et lavt kalsiumnivå (som til slutt kan resultere i osteoporose – benskjørhet). Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. – DGE – (det tyske ernæringsrådet) anbefaler derfor tilskudd av 10 µg vitamin D3 daglig for små barn og 20 µg for voksne som er 60 år og eldre.

Hos menn har også et lavt vitamin D-nivå en negativ effekt på sædcellenes utvikling og produksjon av det mannlige hormonet testosteron.2

Vitamin D-mangel og mannlig infertilitet

Konsentrasjon, progressiv motilitet, morfologi (tilsynelatende helse) og sædcellenes generelle bevegelighet er nært knyttet til konsentrasjonen av vitamin D i blodet. En amerikansk studie viste at hvite menn med lave vitamin D-nivåer (mindre enn 20 ng/ml) hadde beviselig et vesentlig lavere antall sædceller, lavere konsentrasjon og sædceller med dårligere motilitet enn deres motparter med normale vitamin D-nivåer. 3

En større studie utført i Kina bekreftet sammenhengen mellom vitamin D-mangel, lavt testosteronnivå og begrenset fertilitet i 2012.4

Men, overdosering av vitamin D med mer enn 20 µg vitamin D per dag er også ugunstig: menn med svært høye nivåer av vitamin D i blodet (> 50 ng/ml) viste litt reduserte fordeler av vitamin D. Så høye konsentrasjoner er svært sjeldne i Sentral-Europa.

I tillegg til sædcellenes utvikling, er vitamin D også viktig for testosteronproduksjon.5

Disse studiene tyder på at et moderat tilskudd av vitamin D3 (ca. 10 µg daglig, noe som tilsvarer 200 % RDA) er tilrådelig.

De beste og mest populære produktene for å stimulere utviklingen av sædceller er sammenlignet her.

Bibliografi:

  1. Nasjonal ernæringsstudie (Tyskland), Del 2 (“Nationale Verzehrsstudie”, Teil 2)
  2. Jensen MB.; “Vitamin D and male reproduction.”; Nat Rev Endocrinol. 2014 Mar;10(3):175-86. doi: 10.1038/nrendo.2013.262. Epub 2014 Jan 14.
  3. Blomberg Jensen M, Bjerrum PJ, Jessen TE, Nielsen JE, Joensen UN, Olesen IA, Petersen JH, Juul A, Dissing S, Jørgensen N.; “Vitamin D is positively associated with sperm motility and increases intracellular calcium in human spermatozoa.”; Hum Reprod. 2011 Jun;26(6):1307-17. doi: 10.1093/humrep/der059. Epub 2011 Mar 22.
  4. Yang B, Sun H, Wan Y, Wang H, Qin W, Yang L, Zhao H, Yuan J, Yao B.; “Associations between testosterone, bone mineral density, vitamin D and semen quality in fertile and infertile Chinese men.”; Int J Androl. 2012 Dec;35(6):783-92. doi: 10.1111/j.1365-2605.2012.01287.x. Epub 2012 Jun 19.
  5. Blomberg Jensen M.; “Vitamin D metabolism, sex hormones, and male reproductive function.”; Reproduction. 2012 Aug;144(2):135-52. doi: 10.1530/REP-12-0064. Epub 2012 May 25.
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr