Omtrent 15 % av alle par er utilsiktet barnløse. For nærmere 60 % av disse parene er det begrenset fertilitet hos mannen som er årsaken til barnløsheten. Sædcellekvaliteten er redusert de siste tiårene, en klar og ikke minst skremmende utvikling.

1 Sammenlignet med menn for 50 år siden, er mindre enn halvparten av sædcellene hos en typisk gjennomsnittlig 30 år gammel mann i dag i stand til å befrukte et egg. De fleste forskere mener dette kommer av et generelt dårlig kosthold.2

En fransk langtidsstudie utført i 2012 fant ut at den gjennomsnittlige sædcellekvaliteten (antall, konsentrasjon og aktivitet) hos menn er redusert med 33 % i løpet av de siste 17 årene. Studien inkluderte sædprøver fra mer enn 5000 menn fra ulike klinikker. Resultatene kan derfor ansees å være av stor betydning. På verdensbasis er det anslått at 40 % av alle menn har dårlige sædprøver, og har derfor kun begrenset fertilitet.

Årsaker til begrenset fertilitet

Selv om spesifikke årsaker enda ikke har blitt identifisert, er forskere enige om at den sannsynlige årsaken er en kombinasjon av økende miljøforurensning og dårlig kosthold.

I løpet av de siste 25 årene har uavhengige universiteter gjennomført over 200 studier på mennesker. Disse studiene har vist at ulike aminosyrer, vitaminer og sporstoffer spiller en nøkkelrolle for sædkvaliteten.

Disse mikronæringsstoffene, som f.eks. vitaminer, aminosyrer, sporelementer, samt planteekstrakter, er tilgjengelige som kosttilskudd. Disse produktene er ikke reseptbelagte ettersom de stort sett er godt tolerert og har vist seg å være generelt ufarlige.

Men det betyr ikke at aminosyrer og vitaminer ikke er potente. En analyse av 17 utvalgte kliniske studier viste at de faktisk er meget effektive. Sædcellekvaliteten ble forbedret i 82 % av studiene, og en betydelig høyere graviditetsrate ble observert i 60 %.3

En normal sædprøve ifølge WHO sine parametere

WHOs (Verdens helseorganisasjon) definisjon på en normal sædprøve har følgende egenskaper:4

IndikatorReferanseverdi (WHO 2010)Referanseverdi (WHO 1999)
Ejakulatvolumover 1,5 mlover 2,0 ml
Sædcelleantall (million / ml)over 15 over 20
Totalt sædcelleantall over 39 millionerover 40 millioner
pH-verdiover 7,2over 7,2
% Normale former (morfologi)mer enn 4 % normale formermer enn 14 % normale former
Progressiv bevegelse (motilitet)mer enn 32 % progressiv bevegelsemer enn 50 % progressiv bevegelse
Total motilitetmer enn 40 %mer enn 50 %
Vitalitet i %mer enn 50 %mer enn 50 %
Antistoffermindre enn 50 % med antistoffermindre enn 50 % med antistoffer
Hvite blodceller (million / ml)under 1under 1

Som du kan se så har WHO lempet på noen av kriteriene for 2010 i forhold til standardene fra 1999. Menn som ble ansett for å ha begrenset fertilitet i henhold til de gamle WHO-definisjonene, havner i den fertile kategorien med dagens standarder. Når resultatene er på grensen anbefaler mange leger at menn bevisst bidrar til sædcellenes utvikling gjennom riktig kosthold og sunne vaner. Kombinasjoner av aminosyrer og vitaminer anbefales også når et barnløst par bestemmer seg for å prøve kunstig befruktning eller in-vitro fertilisering (IVF), da dette kan øke sannsynligheten for en vellykket befruktning.

Aminosyrer som forbedrer sædprøvene

Aminosyrer er viktige for sædcellenes utvikling

L-arginin er en grunnleggende byggestein i sædceller, L-karnitin er nødvendig for energiproduksjon. L-cystein og glutation beskytter mot oksidativt stress.

L-arginin: byggesteinen i spermin og spermidin

Sædprøver og fertilitetHovedbestanddelene i sædvæsken: spermin og spermidin består i stor grad av L-arginin. Derfor ble det tidlig utført tester som skulle fastslå hvorvidt inntak av L-arginin ville ha en positiv effekt på kvaliteten av sædprøver hos menn med begrenset fertilitet.

Og ja faktisk, en studie viste at ved å ta en daglig dose på 4000 mg L-arginin, forbedret 75 % av mennene med utilstrekkelig aktive sædceller sine sædprøver betydelig.5I en oppfølgingsstudie gjennomført i Italia ble det gitt L-arginin til menn med normal sædcelle-konsentrasjon (mer enn 20 millioner per ml), men med begrenset sædcelle-aktivitet. Den daglige dosen på 8000 mg var meget høy, men resultatene fra denne studien tyder også på en betydelig forbedring i sædcellenes aktivitet.6

L-karnitin: nødvendig for å gi kraft til cellene

Forbedre sædprøvene med argininMed en L-karnitin-konsentrasjon 2000 ganger høyere enn i blod, er sædceller cellene i kroppen med mest karnitin.

L-karnitin transporterer fettsyrer inn til cellens indre, der de brukes til å generere energi. Energiproduksjon er av særlig betydning for sædcellene, og mye av energien kommer fra fettsyrer. I forhold til størrelsen må sædcellene reise langt for å komme frem til egget.

Selv hos en mann med normal fertilitet er omtrent bare halvparten av sædcellene hans tilstrekkelig aktive. Dersom andelen av normalt aktive sædceller er mindre enn en viss prosentandel (i henhold til WHO, må minst 32 % være progressivt aktive (motile), se tabellen ovenfor) resulterer det i en tilstand som kalles «asthenozoospermia» (redusert antall aktive sædceller).

Studier har vist at menn med asthenozoospermia vil kunne forbedre aktiviteten blant eksisterende sædceller ved å ta L-karnitin. I en studie hvor menn fikk en daglig dose på 3000 mg L-karnitin, ble andelen av aktive sædceller forbedret med 75 % (fra 10,8 % til 18,0 %).7 En italiensk studie utført i henhold til de høyeste kliniske standarder, viste at inntak av L-karnitin i løpet av en periode på seks måneder forbedret sædcellenes aktivitet betydelig.8 Disse funnene ble videre bekreftet i en senere studie.9

L-cystein og glutation

Glutation er et tripeptid, en forbindelse med tre aminosyrer. Forbindelsen er en av de beste beskytterne mot frie radikaler og annet oksidativt stress. En tilstrekkelig tilførsel av aminosyren cystein er av særlig betydning for kroppens produksjon av glutation. Flere studier peker på at det er en sammenheng mellom tilstrekkelige blodnivåer av glutation og forbedret fertilitet.

For å forbedre glutation-nivået bør cystein fortrinnsvis tas i form av den stabile N-acetylcystein (NAC) .

Furubarkekstrakt

Furubarkekstrakt og fertilitetFurubarkekstrakt inneholder en stor mengde proantocyanidiner. Disse polyfenolene har anti-inflammatoriske og anti-bakterielle kvaliteter som beskytter blodårene, og kan også bidra til å beskytte sensitive sædceller.

Flere studier har vist at sædcelleantall og mengde kan økes betydelig ved å ta L-arginin i kombinasjon med furubarkekstrakt.10

Kombinasjonen av furubarkekstrakt og L-arginin har også en hyggelig bivirkning for par – den mannlige partner kan oppleve økt potens på grunn av forbedret blodsirkulasjon. Dette ble observert i flere tilfeller.

Vitaminer og sporelementer

Vitaminer og sporstoffer er like viktige i etableringen og beskyttelsen av sædceller som er i stand til befruktning. De spiller en rolle i produksjon, i tillegg til beskyttelse mot oksidativt stress (frie radikaler).

Vitamin C

Vitamin C (askorbinsyre) er det viktigste vannløselige vitaminet med antioksiderende egenskaper. Nivåer av vitamin C i sæd er direkte relatert til mengden av vitamin C som inntas i kostholdet. Det er en sammenheng mellom et lavt nivå av vitamin C og redusert fertilitet, samt en økning i genetisk skadete sædceller.11 Ulike studier har konkludert med at en daglig dose på bare 200 mg vitamin C kan resultere i betydelige forbedringer i sædkvaliteten.12 Å øke dosen (1000 mg til 2000 mg) gir litt bedre resultater.

Vitamin C-mangel: Det er svært overraskende at til tross for god tilgjengelighet av frisk frukt og grønnsaker og forbruk av kosttilskudd, så får om lag en tredjedel av befolkningen ikke den anbefalte daglige minimumsdosen av vitamin C (minst 80 mg per dag). Denne mangelen ble avdekket av tyske forbrukermyndigheter (Bundesministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz).13

Vitamin E

Vitamin E er den viktigste fettløselige antioksidanten og beskytter fett mot oksidativt stress. Produksjon av høykvalitetsoljer tilsettes derfor en liten mengde vitamin E med omega-3-fettsyrer. Flere studier har vist at inntak av en høy dose vitamin E i kombinasjon med selen og andre antioksidanter kan øke antallet og tettheten av aktive sædceller, i tillegg til mengden av sædceller.14 I en studie ble 32 % av parene som fikk tilskudd av vitamin E og selen gravide. I kontrollgruppen som fikk placebo ble bare 3 % av parene gravide.

Vitamin D

Vitamin D (ofte referert til som ‘solvitaminet‘ fordi kroppen kan produsere vitaminet når den utsettes for UV-lys) er i mange deler av den vestlige verden mangel-vitaminet nr. 1. Årsaken er mangel på sollys. Selv om man våger å sitte i solen i lunsjen, påføres huden solkrem. Mange kosmetiske produkter inneholder også UV-beskyttelse. Mens disse tiltakene er for å redusere risikoen for hudkreft og utvikling av rynker, så kan ikke huden lenger produsere de nødvendige mengdene av vitamin D.

Vitamin D-mangel: 85 % berørt

Omtrent 80-90 % av befolkningen i Tyskland har lave nivåer av vitamin D. Denne mangelen kan ikke kompenseres med et sunt kosthold ettersom matvarer inneholder kun minimale mengder vitamin D. Sollys kan produsere tilstrekkelige mengder vitamin D i huden, men bare i sommermånedene mellom klokken 10:00 og 16:00.

I tillegg til et svekket immunforsvar, utmattethet og problemer med kalsiumopptak (på lang sikt kan dette føre til benskjørhet), er begrenset fertilitet hos menn også relatert til mangel på vitamin D.15 Forskere antar at vitamin D-mangel ikke bare har en negativ innvirkning på utviklingen av sædceller, men at det også har en negativ effekt på befruktningsprosessen.

Folsyre

Omtrent 80 % av befolkningen får ikke nok folsyre, vitamin B9. Folsyre er viktig for celledeling og cellulær energiforsyning. Det er allment kjent at mangel på folsyre hos kvinner i løpet av de første ukene av svangerskapet fører til en firedobling i risikoen for fosterskader, spesielt ryggmargsbrokk.

For menn er lave folsyre-nivåer forbundet med en økning i antall genetisk skadete sædceller.16 I flere studier har kosttilskudd med folsyre resultert i forbedret sædcelle-aktivitet.17

Sink

Ønsket om å få barn og aminosyrerSink er et sporstoff som er involvert i utviklingen av mer enn 200 enzymer. Det er også viktig for mannlig fertilitet, og spiller en rolle i kroppens produksjon av det mannlige hormonet testosteron.

Ulike studier har funnet en betydelig positiv effekt av sink i utviklingen av sædceller. I en av disse studiene ble menn med en sædkvalitet på mindre enn 8 millioner sædceller per ml (normal sædkvalitet er minst 20 millioner per ml) og lavt testosteronnivå gitt en dose på 24 mg sink daglig.

Etter tre måneder med sink-terapi nådde mennene en sædkvalitet på 20 millioner per ml. De hadde dermed oppnådd normal sædcelle-konsentrasjon ifølge standardene til WHO.

Testosteronnivået økte i tillegg markant, og dermed også den grunnleggende sexlysten. Det endelige resultatet var ni svangerskap.18

Hvilken aminosyre er den mest effektive? Kombinasjon er nøkkelen!

Mange tidligere studier involverte veldig høye doser av enkelte mikronæringsstoffer. I mange land var disse høye dosene imidlertid bare tilgjengelig gjennom resept. Nyere studier har vist at de beste resultatene kan oppnås med en kombinasjon av de viktigste komponentene i en moderat høy dose, som er lettere å fordøye. Dette virker fornuftig, siden ingen kjede er sterkere enn sitt svakeste ledd.

L-arginin, L-karnitin, glutation, vitamin E, vitamin C, folsyre, Q10, selen og sink er meget effektive hver for seg – men oppnår særlig positive resultater når de brukes i kombinasjon med hverandre. Dette har blitt bekreftet i tre studier. Etter en tre måneders diett med en kombinasjonsbehandling oppnådde 25 % av mennene som deltok i den første studien en normal sædprøve.

19

I en annen studie ble resultatene av kombinasjonsbehandlingen sammenlignet med resultatene fra en kontrollgruppe som fikk et placebo. Gruppen som fikk kombinasjonsbehandling viste signifikant økning i sædcelle- konsentrasjon og aktivitet. Gruppen som fikk kombinasjonsbehandlingen hadde 34 graviditeter, mens gruppen som fikk placebo hadde bare 11.

20

En brasiliansk studie brukte en tilsvarende kombinasjon av vitaminer, aminosyrer og sporelementer som bekreftet at sædprøvene kan bli betydelig forbedret med denne tilnærmingen.21[/fusion_builder_column_inner]

Kombinasjon for bedre sædceller

Her: Anbefalte produkter

0%
Økt motilitet
0%
Forbedret sædcelle-konsentrasjon
0%
Økt ejakulert volum
0%
Et normalt spermiogram (før: 0 %)

Minst 3 måneder med tilskudd er nødvendig

Sædcellene utvikles i sædkanalene i testiklene. Omtrent 1000 sædceller produseres hvert sekund, opptil 4 millioner i timen. En ml sæd inneholder 20-64 millioner sædceller. Hvis en mann har et sædcelleantall på mindre enn 20 millioner per ml omtales tilstanden hans som oligospermia (lav sædkvalitet), og fertiliteten hans er begrenset.

Sædceller trenger to til tre måneder for å bli helt modne. I løpet av denne tiden trenger disse sensitive cellene å være beskyttet mot oksidativt stress og tilføres de riktige næringsstoffene. Studier som har målt effekten av aminosyrer og vitaminer på sædcelleutviklingen ble derfor gjennomført over en periode på minst tre til ni måneder.

0dager
Modningsrater for sædceller

Vitamin- og aminosyrebehandling uten bivirkninger

Disse mikronæringsstoffene bør inntas i en periode på minst tre måneder hvis du aktivt ønsker å øke sjansene for å bli gravid med din partner.

Siden aminosyrer, vitaminer og sporstoffer forekommer naturlig , vil kosttilskudd av ernæringsmessige spesialpreparater generelt ikke forårsake noen uønskede bivirkninger. I mange tilfeller er det motsatte tilfelle: aminosyrer, vitaminer og sporstoffer er mikronæringsstoffer som kan gi flere helsemessige fordeler. For eksempel kan de styrke immunforsvaret, eller ha positive effekter på blodsirkulasjonen og regenerering av huden.

Derfor er det generelt ingen medisinsk grunn til ikke å fortsette aminosyre- eller vitaminbehandling i en periode på seks eller tolv måneder.

Les mer her!

Hvilke produkter fremmer utviklingen av sædceller?

Det er store forskjeller i pris, dosering og kombinasjoner. Sammenlign!
Les mer her!

Andre tiltak du kan gjøre for å fremme sunne og friske sædceller

Et sunt kosthold med aminosyrer!Ulike vaner kan også bidra til å fremme en sunn utvikling av sædceller:

 1. Unngå røyking og alkohol: begge skader sædcellene, er assosiert med begrenset fertilitet og redusert sannsynlighet for graviditet.
 2. Unngå medisiner: flere medisiner mistenkes for å redusere fertilitet.
 3. Unngå varme: utviklingen av sædceller i testiklene er følsom for varme. Oppvarmede seter i bilen eller tettsittende bukser bør derfor unngås.
 4. Gå ned i vekt: Menn med normal vekt (dvs. med en BMI (Body Mass Index) fra 20 til 25) har betydelig flere og sunnere sædceller enn om man er overvektig. Reduser inntaket av usunn mat, uten å ofre inntaket av nødvendige vitaminer og sporstoffer. Få regelmessig mosjon, helst utendørs. Dette kan forbedre humøret, og vitamin D-nivået.
 5. Frukt og grønnsaker (spesielt rå frukt og grønnsaker): konsumer disse i store mengder. Pass på å vaske frukt og grønnsaker grundig. Økologiske produkter er foretrukket ettersom de inneholder færre sprøytemidler og andre skadelige stoffer.

Bibliografi:

 1. Sween S.H., Elkin E.P., Fenster L. The question of declining sperm density revisited: An analysis of 101 studies published 1934-1996; Environmental Health Perspectives 2000; 108 (10).
 2. Sinclair, Stephen; «Male Infertility: Nutritional and Environmental Considerations»; Altern Med Rev 2000;5(1):28-38.
 3. Ross, C., et al.; «A systematic review of the effect of oral antioxidants on male infertility»; Reproductive BioMedicine Online; Volume 20, Issue 6, Pages 711-723, June 2010; http://dx.doi.org/10.1016/j.rbmo.2010.03.008
 4. World Health Organization. Laboratory manual for the examination of human semen and sperm–cervical mucus interaction, WHO 5th ed. WHO June 2010.
 5. Schachter A, Goldman JA, Zukerman Z.; «Treatment of oligospermia with the amino acid arginine.» J Urol 1973;110:311-313.
 6. Scibona M, Meschini P, Capparelli S, et al. «L-arginine and male infertility.» Minerva Urol Nefrol 1994;46:251-253.
 7. Costa M, Canale D, Filicori M, et al. Lcarnitine in idiopathic astheno-zoospermia: a multicenter study. Italian Study Group on Carnitine and Male Infertility. Andrologia 1994;26:155-159.
 8. Lenzi, Lombardo, Sgro, et al.: Use of carnitine therapy in selected cases of male factor infertility: a double-blind crossover trial. Fertil Steril 2003. 79:292-300
 9. Balercia, Regoli, Armeni, Koverech, Mantero, Boscaro: Placebo-controlled double-blind randomized trial on the use of L-carnitine, L-acetylcarnitine, or combined L-carnitine and L-acetylcarnitine in men with idiopathic asthenozoospermia. Fertility and Sterility 2005. Vol. 84, issue 3:662-71
 10. Roseff SJ.; «Improvement in sperm quality and function with French maritime pine tree bark extract.»; J Reprod Med. 2002 Oct;47(10):821-4.
 11. Dabrowski K, Ciereszko A. Ascorbic acid protects against male infertility in a teleost fish. Experientia 1996;52:97-100.
 12. Fraga CG, Motchnik PA, Shigenaga MK, et al.; «Ascorbic acid protects against endogenous oxidative DNA damage in human sperm.» Proc Natl Acad Sci U S A 1991;88:11003-11006 // also: Dawson EB, Harris WA, Rankin WE, et al.; «Effect of ascorbic acid on male fertility.» Ann NY Acad Sci 1987;498:312-323
 13. Nationale Verzehrsstudie (National Consumption Report) 2008, Ergebnisbericht Teil 2 (Report of Findings – Part 2) , Anhang (Attachment) «Vitamin C»
 14. Moslemi MK1, Tavanbakhsh S.; «Selenium-vitamin E supplementation in infertile men: effects on semen parameters and pregnancy rate.»; Int J Gen Med. 2011 Jan 23;4:99-104. doi: 10.2147/IJGM.S16275. Also: Keskes-Ammar L, Feki-Chakroun N, Rebai T, Sahnoun Z, Ghozzi H, Hammami S, Zghal K, Fki H, Damak J, Bahloul A.; «Sperm oxidative stress and the effect of an oral vitamin E and selenium supplement on semen quality in infertile men.»; Arch Androl. 2003 Mar-Apr;49(2):83-94.
 15. Hammoud AO1, Meikle AW, Peterson CM, Stanford J, Gibson M, Carrell DT.; «Association of 25-hydroxy-vitamin D levels with semen and hormonal parameters.»Asian J Androl. 2012 Nov;14(6):855-9. doi: 10.1038/aja.2012.77. Epub 2012 Oct 8.; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23042450
 16. Boxmeer JC1, Smit M, Utomo E, Romijn JC, Eijkemans MJ, Lindemans J, Laven JS, Macklon NS, Steegers EA, Steegers-Theunissen RP.; «Low folate in seminal plasma is associated with increased sperm DNA damage.»;Fertil Steril. 2009 Aug;92(2):548-56. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.06.010. Epub 2008 Aug 22.
 17. Wong WY1, Merkus HM, Thomas CM, Menkveld R, Zielhuis GA, Steegers-Theunissen RP.; «Effects of folic acid and zinc sulfate on male factor subfertility: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial.»; Fertil Steril. 2002 Mar;77(3):491-8
 18. Netter A, Hartoma R, Nahoul K. Effect of zinc administration on plasma testosterone, dihydrotestosterone, and sperm count. Arch Androl 1981;7:69-73.
 19. Imhof, M., et al.;»The use of the nutraceutical PROfertil ®. a therapy of the male factor»; EAU Bratislava 2010
 20. Imhof, M., et al.; «Improvement of sperm quality after micronutrient supplementation»; Europ. Urolog. Review Vol. 6 Issue 6
 21. Ajayi, R., Okhowat, J., Spitzer, D., Schechinger, B., Zech, N.; «Impact of antioxidative supplementation on semen quality according to MSOME criteria»; JBRA Assist. Reprod., V.17, n1; Jan Feb / 2013
Share and help your friends!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Tumblr