Åreforkalkning og blodtrykk

/Åreforkalkning og blodtrykk
Åreforkalkning og blodtrykk 2016-12-15T16:27:44+00:00

Aterosklerose, allment kjent som «åreforkalkning», er en stor folkehelsetrussel ettersom det er den underliggende årsaken til mange sykdommer forbundet med vestlig kosthold og livsstil. Aterosklerose refererer til prosessen der arteriene innsnevres, blir stivere og til slutt blokkeres. Disse blodårene er selvfølgelig ansvarlige for å forsyne kroppens organer med oksygen, energi og næringsstoffer.

Sett i lys av blodårenes viktige funksjoner har dårlig blodsirkulasjon og begrenset vaskulær funksjon mange og alvorlige konsekvenser.

Risikofaktorer for åreforkalkning

De viktigste risikofaktorene er:

Åreforkalkning og aminosyrer

Med unntak av alder og kjønn, kan alle risikofaktorer påvirkes og styres. Et sunt kosthold, tilstrekkelig mosjon og å unngå nikotin spiller en viktig rolle i å redusere risikoen for å utvikle åreforkalkning.

Aminosyrer

L-arginin

L-arginin er råmaterialet som er nødvendig for å påvirke blodårenes elastisitet. Molekylet nitrogenoksid (NO), som spiller en viktig rolle i å signalisere utvidelse i den indre blodåreveggen (endotel), kan bare fremstilles fra L-arginin i kroppen. Dersom endotelet er skadet vil større mengder av nitrogenoksid, og derav L-arginin, være nødvendig. Lave nivåer av L-arginin i blodet er ofte registrert hos personer med dårlig blodsirkulasjon.

Mange studier har vist at pasienter med risikofaktorer slik som høyt blodtrykk, diabetes, lipid (fett) stoffskifteforstyrrelser, fedme, mangel på mosjon, røyking, åreforkalkning osv., alle påviser sykdomsrelaterte mangler av L-arginin, og følgelig NO.
Prof. Dr. Horst Robenek, Universitätsklinikum Münster

Det er forsket mye på korrelasjonen mellom arginin og vaskulær helse, og denne forskningen kan derfor anses som gyldig. En meta-analyse gjennomført av Bai og kolleger i 2009 bekreftet at regelmessig inntak av L-arginin over en periode på flere måneder kan forbedre vaskulær helse.

1 En meta-analyse er en systematisk gjennomgang og vurdering av mange lignende studier, og anses derfor å være svært pålitelig.

De positive effektene av L-arginin på vaskulær funksjon kan forklares ved to mekanismer: (1) Kun når det er tilstrekkelige mengder av L-arginin tilgjengelig er kroppen i stand til å produsere nok nitrogenoksid – molekylet som signaliserer vaskulær avslapning, (2) L-arginin reduserer nedbrytningen av vaskulært skadelig ADMA (asymmetrisk dimetylarginin, et biprodukt av proteinstoffskiftet som forstyrrer produksjonen av NO, nitrogenoksid).2

L-arginin og folsyre, B6 og B12

Øke seksuell potens med argininHomocystein er et produkt fra normale stoffskifteprosesser, men det er skadelig for blodåre- og nervevev. Selv om det finnes naturlig i blodet, bør konsentrasjonen være så lav som mulig. Kroppen krever vitamin B-trioen: folsyre (B9), vitamin B6 og vitamin B12 for å bryte ned homocystein.

I en større tysk studie ble effekten av langvarig tilskudd av 2400 mg L-arginin i kombinasjon med folsyre, vitamin B6 og vitamin B12 observert på 477 deltakere.3Mot slutten av studien beskrev mer enn 85 % av brukerne kombinasjonsterapien som god eller meget god. Kombinasjonen av arginin sammen med vitamin B-trioen bremset utviklingen av plakk i arterieveggene, og bidro også med å senke blodtrykket ned til normalt nivå. Deltakerne rapporterte en ca. 50 % forbedring på ulike symptomer som sirkulasjonsforstyrrelser, begrenset fysisk kapasitet, samt konsentrasjonsvansker.4

I løpet av studien ble homocystein-nivået redusert med 28 %. Tilskuddet hadde også en positiv effekt på kolesterolnivået.

Kombinasjonen av L-arginin med vitamin B-trioen gir optimale resultater: for det første nedbrytes skadelig homocystein, for det andre har de indre veggene i blodkarene (endotel) større tilgjengelighet av NO (nitrogenoksid). Dette bidrar til vaskulær fleksibilitet og blodgjennomstrømning.

I tillegg til vitamin B-trioen kan betain også være fordelaktig for å bryte ned homocystein og bidra til bedre effekter på vaskulær helse.

Betain og kolin

Betain er et plantestoff avledet fra rødbeter – som i tillegg til vitamin B-trioen også er ansvarlig for nedbryting av homocystein i kroppen. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har også bekreftet at betain kan bidra til reduksjon av homocystein-nivåer.5

Det samme gjelder for kolin ettersom kolin omdannes til betain i kroppen. Effektene av kolin på homocystein-nivåene har også blitt bekreftet av EFSA.

L-karnitin

L-karnitin transporterer fettsyrer i cellens indre, der cellenes «kraftverk», mitokondriene, konverterer dem til energi. En studie fant ut at dårlige LDL-kolesterolnivåer kan reduseres gjennom L-karnitin hos diabetikere.6

Plantematerialer

Plantematerialer, særlig ekstrakt av frø og bark inneholder OPC (oligomeriske proantocyanidiner) og polyfenoler som beskytter disse. Planteekstraktene, spesielt druekjerne- og furubarkekstrakt har blitt grundig studert i forhold til deres effekt på de innvendige veggene i blodårene (endotel). Forbedret vaskulær funksjon 7 og en normalisering av blodtrykket ble ofte observert. 8

Ekstraktene fra furubark eller druekjerner med innhold av OPC fremmer stoffskifteprosesser i vaskulære vev, spesielt når det sammenkobles med L-arginin. Resultatene fra flere studier viser bedre blodsirkulasjon, lavere blodtrykk og økt seksuell potens hos menn.

Furubarkekstrakt

Ekstrakter fra den franske kystfuruen (pinus pinaster) inneholder proantocyanidiner. Ifølge en studie utført i 2007 ser disse antioksidative plantestoffene ut til å forbedre funksjonen av de indre veggene i blodårene (endotelet).9

Studier har i tillegg vist at et daglig inntak på ca. 100 mg til 150 mg furubarkekstrakt kan redusere faren for blodpropp (trombose).10

Furubarkekstrakt er derfor et godt tillegg ved siden av kosttilskudd med L-arginin (for forbedret NO-produksjon), samt vitamin B-trioen: B6, B12 og B9 – folinsyre (for reduksjon av skadelig homocystein) for å bidra til bedre vaskulær helse.

Les mer her!

Hvilke produkter bidrar til forbedret vaskulær helse og blodtrykk?

Aminosyrer og vitaminer spiller en viktig rolle for sirkulasjon, sunne innvendige vegger i blodcellene og blodtrykk. Disse produktene inneholder aminosyrer og vitaminer som er viktige for blodårene dine.
Les mer her!

Bibliografi:

  1. Bai Y., Sun L., Yang T., Sun K., Chen J., Hui R. (2009); «Increase in fasting vascular endothelial function after short-term oral L-arginine is effective when baseline flow-mediated dilation is low: a meta-analysis of randomised controlled trials.»;  Am. J. Clin. Nutr. 89, 77-84.
  2. Boger RH, Ron ES. «L-Arginine improves vascular function by overcoming deleterious effects of ADMA, a novel cardiovascular risk factor.»; Altern Med Rev. 2005 Mar;10(1):14-23.
  3. Jung K., Petrowicz O. (2008); «L-Arginin und Folsäure bei Arteriosklerose. Ergebnisse einer prospektiven, multizentrischen Verzehrsstudie.» (L-arginine and folic acid in incidences of atherosclerosis. Results of a prospective, multi-center consumption study) Perfusion 21, 148-156.
  4. Robenek, H.; «Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall. Therapeutisches Potential von L-Arginin» (Atherosclerosis, heart attack, stroke. The therapeutic potential of L-arginine); 7. Aufl. (Edition) 2013; S. 7
  5. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2052.pdf
  6. Deprosa, G., et al.; «The effect of L-Carnitine on plasma lipoprotein (a) levels in hypercholesterolemic patients with type 2 diabetes mellitus»; Clin Ther 2003; 25(5): 1429-1439
  7. Edirisinghe, I., Randolph, J., et al, «Effect of grape seed extract on postprandial oxidative status and metabolic responses in men and women with the metabolic syndrome – randomized, cross-over, placebo-controlled study»; Functional Foods in Health and Disease, 2013; 2(12)
  8. Roninson, M., et al.; «Effect of Grape Seed Extract on Blood Pressure in Subjects with Pre-Hypertension»; Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences, 2013; 2: 155-159
  9. Nishioka K, Hidaka T, Nakamura S, et al. Pycnogenol, French maritime pine bark extract, augments endothelium-dependent vasodilation in humans. Hypertens Res. 2007; 30(9):775-780
  10. Araghi-Niknam M, Hosseini S, Larson DF, Rodhewald P, Watson RR.; «Pine bark extract reduces platelet aggregation.»; Int Med. 1999; 2(2): 73-77; and also in: Putter M, Grotemeyer KH, Wurthwein G, et al.; «Inhibition of smoking induced platelet aggregation by aspirin and pycnogenol.»; Thromb Res. 1999; 95(4): 155-161
Share and help your friends!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Tumblr